ÖDEV TAKİBİ

- Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik Günlük Ödevler verilir. Verilen ödevler ÇamlıcaNET’e işlenir ve veliye SMS olarak gider.
 
- Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için Ünite Sonu Ödevleri verilir ve bu ödevler ders öğretmenleri tarafından kontrol edilir ve takibi yapılır. Ödevin yapılıp-yapılmadığına dair veliye (yaptı-yapmadı-eksik) diye SMS ile bilgi verilir. Çözülemeyen sorular öğretmenler tarafından çözülür.
 
- Günlük ödevlere ek olarak her sınıf ve her ders için, baştan itibaren en son işlenen konuları içeren Aylık Ödev Kitapçıkları verilir. Bu kitapçıklar, belirlenen tarihlerde okul idaresi gözetiminde ilgili öğretmen tarafından kontrol edilir ve ödevi eksik olan öğrencilerin takipleri ayrıca yapılır.
 
- Yarıyıl tatilinde, her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan Yarıyıl Ödevleri verilir.
 
- Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan Yaz Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir.