3D Öğretim

 

 

Eğitim Sektöründeki Önemi

Bilişim Teknolojilerinin sürekli gelişmesi, eğitim sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olan hayatımızın her alanında kullanılmak üzere geride kalmıştır. Bu teknolojileri eğitim sistemine entegre ederek eğitim ve öğretimdeki önemli sorunlar çözülebilir ve daha etkin ve verimli hale getirilebilir. Bu çalışma, 3D teknolojileri ile geliştirilen animasyonların, fen eğitiminde soyut ve öğrenilmesi zor konularda ve konularda öğretilmesinde ve bu materyallerin öğrenmede başarılı olmalarına nasıl yardımcı olacağı sorularına bir cevap bulmaya odaklanmaktadır

 

ÇAMLICA FARKI

Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde 3D eğitim ile derse olan ilginin %60 seviyesinde arttığı ve 3D derslerin öğrencilerin %99 u tarafından ilgi ile tüm ders boyunca izlendiği ortaya çıkmıştır. Yeniliklere çok hızlı bir şekilde ayak uyduran öğrenciler için ilginç olan bu ders deneyimi herkesin bir anda 3D eğitim animasyonlarına odaklanmasıyla derse olan ilgi şaşırtıcı biçimde artıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren 3D teknolojisi eğitim sistemimizin hizmetine girdi. Eğitim sistemlerinde 3D teknolojisi şimdi Özel Çamlıca Koleji Liselerinde kullanıyor.
Yapılan araştırmalarda 3D öğrenim gören öğrencilerin normal sistemde öğrenim gören öğrencilere oranla dersi anlama, takip etme ve hatırlanabilirlik gibi konularda çok daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür.

 

NEDEN 3D

1. Hayal Gücü Genişliyor Yaratıcılık Artıyor

Yukarıda da bahsettiğim gibi 3D baskı alabilmeniz için öncelikle bir tasarım yapmanız gerekmekte. Son yıllarda oldukça kolaylaşan bu tasarım programları ise öğrenciler tarafından kolaylıkla öğrenilip, kullanılabiliyor. Öğrencinin fikrini 3D modele dönüştürmek için bu tasarım programlarını kullanması ise hayal gücünü genişletiyor.

2. Somut Modeli Görmek

3D Yazıcılar sayesinde soyut objeleri somut hale dönüştürebiliyorsunuz. Buda öğrenciler için oldukça heyecan verici. Tasarım programları sayesinde dijital dünyada yarattıkları 3D modellerin, atomların dünyasında –gerçek dünyada- karşılığını görmek ve kendi tasarladıkları objelere dokunabilmeleri öğrenciler için benzersiz bir deneyim.

3. Yaratıcılık Artıyor

Öğrenciler tasarım yeteneği kazanmasıyla çevresinde gördüğü problemleri tespit edip bunlara tasarım programlarını kullanarak çözüm üretmeye başlıyor. Daha sonra 3D Yazıcıları kullanarak geliştirdikleri çözümleri somut hale dönüştürmeleri ise daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlıyor.

4. İnteraktif Eğitim

3D Yazıcıların sınıflarda kullanılması öğrenciler için gözünde canlandırılması zor olan objelerin daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Böylece farklı duyu organlarına da hitap edilerek daha akılda kalıcı ve öğretici olabiliyor.

3 Boyutlu FEN (Fizik-Kimya-Biyoloji) Dersinin Öğrenmeye Etkisi

FEN (Fizik-Kimya-Biyoloji) ve FEN BİLİMLERİ dersleri ders anlatımında görsel materyallerin en çok ihtiyaç duyulduğu derslerin başında gelir. Deneyler olsun derse bizzat getirilme imkânı olmayan canlıları inceleme fırsatı olsun daha bunlar gibi bir sürü nedenden dolayı derste kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde materyal yardımı ile işlenen dersler ve bu dersler işlenirken görsel öğelerin katılması öğrencinin derse dikkatini çekmekte, öğrencinin motivesini üst düzeye çıkarmakta ve dersi daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır.

Teknolojinin hızla gelişmesi eğitim başta olmak üzere birçok işte hayatımıza yeni tecrübeler kazandırmıştır. Eğitime özellikle yardımcı araç olarak kullanılan teknoloji gelişimine paralel olarak eğitimde kullanılan araç çeşitliği ve niteliği de artmıştır. Bununla birlikte ders içeriklerinin teknolojinin yardımı ile görsel olarak farklı şekillerde işlendiği materyaller de derslerde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu materyaller çoğu derste kullanıldığı gibi FEN (Fizik-Kimya-Biyoloji) - FEN BİLİMLERİ dersinde de etkin olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. 3 boyutlu FEN (Fizik-Kimya-Biyoloji) dersi dinlemeye ve izlemeye imkân tanıyan bu içerikler öğrencinin konuyu daha çabuk ve kalıcı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

3 boyutlu FEN dersi ile öğrenciler gerçek hayatta karşılaşamayacakları canlıları 3 boyutlu olarak izleme ve onları inceleme fırsatı yakalayacaklardır. DNA gibi bir yapının 3 boyutlu bir şekilde öğrenciye anlatılması öğrencinin derse ilgisini üst seviyeye çıkaracak ve ders anlatımında kullanılan materyal birden fazla duyu organına hitap ettiğinden öğrenme daha fazla gerçekleşecektir. Anlaması ve öğrenilmesi karmaşık olan gen yapıları bu görsellik eşliğinde daha çabuk kavranacak ve genler arası benzerlikler ve farklılıklar kolay bir şekilde öğrenilecektir.

 

Coğrafya Dersi İçin 3D

3 boyutlu olarak öğrencilere verilen derslerden birisi de 3 boyutlu coğrafya dersi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede öğrenciler yeryüzü şekillerini, iklim, bitki örtüsü, şehirlerin coğrafik konumlarını üç boyutlu olarak görmekte ve coğrafya konularını daha iyi bir şekilde anlamaktadır. Eğitim içeriklerinin 3 boyutlu olarak ortaya çıkmasıyla öğrenciler hem coğrafyayı daha iyi öğrenmekte hem de dersi dinlerken oldukça eğlenmektedir.

Coğrafya konuları animasyonlu içerikler ile öğrencilerin hafızasında daha iyi kalacağı için artık öğrenciler coğrafya derslerinde daha çok başarılı olacaktır. Coğrafya müfredatına uygun olarak hazırlanan animasyonlar akılda daha kalıcı bir etki etmekte ve öğrencilerin coğrafya derslerine daha fazla ilgi duymasına zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca 3 boyutlunun eğitim hayatına girmesiyle birlikte öğrencilerin dersi daha dikkatle dinlediği hatta konunun sonuna kadar takip edildiği tespit edilmiş ve eğitim serüvenin daha başarılı bir şekilde geçeceği anlaşılmıştır. 3 boyutlu coğrafya dersi ile öğrenciler coğrafya konularını kaliteli animasyonlar aracılığı ile takip etmekte ve coğrafya konularını artık daha iyi kavramaktadır.