Velilerle İletişim

Eğitim-öğretim sürecinde velilerin rolü
 
ÇAMLICA Okulları felsefesinin temel ilkelerinden biri de, eğitim-öğretim sürecinde velilere de önemli roller verilmesidir. Bu bağlamda veliler; çeşitli kurullar aracılığı ile eğitim sürecine katılırlar ve eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olurlar.
 
ÇAMLICA Okulları, velilere rağmen öğrencinin eğitilip, yetiştirilmesinin mümkün olmayacağına inanır. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Bu nedenle, veli-öğretmen-yönetici aynı düşünce ve anlayış düzeyinde davranırlar.
 
Okulda ve evde uygulanan kuralların, öğrenci davranışlarına karşı sergilenen tepkilerin aynı olması beklenir. Bu nedenle ÇAMLICA Okulları, eğitim etkinliklerini velileri ile paylaşır; onların görüşünü alır. Velilerin her görüş ve düşüncesi değerlendirilir. Her düşünce ve görüş, ilgili ve yetkili kurullarda tartışılır.
 
 

Veli - Öğretmen İletişimi

ÇAMLICA OKULLARI öğretmeni, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanır, veli ile amaç birliği yapar. Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için de, sürekli olarak veli ile işbirliği yapar. Veli ve öğretmen işbirliği, öğrenciyi her yönüyle tanımaya ve onun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaya yöneliktir.
 
Bu nedenle öğretmenler, program dahilinde velilerle görüşürler. Öğretmen-veli görüşmesi, karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanır; görüşmelere karşılıklı hoşgörü ve güven ortamı egemen olur. Bu ilişkinin sağlıklı kurulabilmesi için, öğretmen veliyi, veli de öğretmeni, öğrenciyi şikayet edecek makam olarak görmez. Öğrencinin olumsuzlukları varsa, giderme yollarını birlikte ararlar. Uygulamayı birlikte yaparlar.
 

Veli - Yönetici İletişimi

ÇAMLICA Okulları'nda yöneticiler, okulun eğitim-öğretim ve yönetim alanında daha iyi olması için velilerin görüşlerinden de yararlanırlar.
 
Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilir.