Öğretim Modeli

HER ÇOCUĞUN ÖĞRENME SÜRECİ FARKLI İŞLER
 
 
ÇAMLICA Okullarında, 
"Yetenek Ağırlıklı Tam Öğrenme Modeli" benimsenmiştir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir.
 
 
Amaç; “Tam Öğrenme”
 
Her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır.
 
En büyük farkımız, uyguladığımız "yetenek ağırlıklı öğretim modeli" ve "farklı öğrenme tarzları" ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.
 
Öğretim sürecinde "Tam Öğrenme Modeli" uygulanırken;
Nasıl öğreniyorsanız, öyle öğretiyoruz. 
Öğrenciler konuya motive edilir. 
Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır. 
Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir), 
tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
 
Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
 
Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (Örneğin %80-90).
 
Kazanım Değerlendire testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.