2.Yabancı Dil Almanca

 

Çamlıca Okulları Olarak küreselleşen dünyada artık bir dil bilmenin yeterli olmadığının farkında olup, tercihimizi Almanca’dan yana kullanmaktayız.

Kurumumuzda 4. Sınıftan itibaren Almanca eğitimi verilmekte olup, öğrencilerimizin yabancı dillere olumlu tutum geliştirmesinin sağlanabilmesi için hem işitsel hemde görsel etkinliklere oldukça yer verilmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerimiz Almanca’yı severek isteyerek ve farkındalığı yüksek olarak öğrenmekte, öğrenirken de eğlenmektedir.

Erken yaşta 2. Yabancı dil öğrenen çocuk dil kültür ilişkisine bağlı olarak farklı farklı yabancı kültürleri de öğrenerek empati kurma, kendinden olmayana saygı gösterme, hoşgörü gibi ileride kişilik gelişimine büyük bir katkısı olacak değerleri de kazanıp, geliştirme imkanı elde edecektir.

İlkokul eğitimimiz günlük hayatta kullanılan selamlaşma, kendini tanıma, giyecek, yiyecek, hayvanlar, vücudumuzun uzuvlar, renkler vb konularda gerekli olan kelime dağarcığı geliştirme amaçlıdır.

Ortaokulda ise; daha çok kendini ifade etme, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma ağırlıklı olup, günlük hayatta iletişim kurma becerisini geliştirmeye yöenelik çalışmalarımız hızla sürmektedir.

Ünlü Alman düşünür Goethe’nin “Çözümde görev almayan problemin bir parçası olurlar” sözünden yola çıkarak, okuldaki yabancı dil eğitimi kadar evdeki tekrarın da dil gelişiminde önemli bir payı olduğunu unutmayalım.

Çamlıca Koleji 3. Yabancı dil öğretimi olarak Rusça veya Fransızca dillerini tercih ediyor.
 
Dil Öğretimine Yaklaşımımız
 
‘’Sevdirmeden ve Eğlendirmeden Öğretemezsin’’ kuralından yola çıkarak uygulanan aktif öğrenme ve gerçek zamanlı İngilizce modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programlarımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında mümkün oldukça çok kullanacaklardır.
 
Oyun ve hareket merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; zengin içerikli çalışmalar ile öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Yöntem olarak Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım) ve müzik, görsel araçlar olarak Minigon ve Captain Jack kuklaları ve diğer relia’lar sıklıkla kullanılmaktadır.