Ortaokul Rehberlik Servisi

ÇAMLICA OKULLARI ORTAOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

 

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Çamlıca Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsenir.

 

İlkelerimiz

 

Gizlilik

İşbirliği

Süreklilik

Güven

Gönüllülük

Kişi haklarına saygı

Bireysel farklılıklara saygı

Çamlıca Okulları Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalar yürütülür.

 

Amacımız

Öğrencilerimizin;

Kendilerini tanıması,

İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,

Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,

İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.

 

Çamlıca Okulları olarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları ile öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşması hedeflenir.  Bu anlamda sadece öğrencilerimiz ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenlerimizi ve velilerimizi de içine alan bir yaklaşım benimsenir. Çünkü öğrencilerimizin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız;

  • Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar
  • Velilerimize Yönelik Çalışmalar
  • Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar

Şeklinde üç temel başlık altında yürütülür. Çamlıca Okullarında “Danışmanlık Sistemi” ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

 

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çamlıca Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrencilerimize yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Bireysel Görüşmeler

 

Rehber öğretmenlerimiz; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapar. Aynı zamanda öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

 

Sunumlar, Seminerler

 

Öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca Çamlıca Okulları Rehberlik Servisi ve İzgören Akademi işbirliği ile çeşitli seminerler düzenlenir.

Liselere Geçiş Sistemi

Ergenlik Dönemi Özellikleri

Motivasyon ve Başarı

Verimli Ders Çalışma

Test Çözme Teknikleri

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

Sınava Az Kala

 

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Çamlıca Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsenir. Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumlar veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşülür ve gerekli bilgiler paylaşılır. Velilerimizin rehber öğretmenlerimize bilgi vermesi, rehber öğretmenlerimizin de öğrencilerimize en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşır.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerimizin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimize yönelik Çamlıca Okulları Rehberlik Servisi ve İzgören Akademi işbirliği ile destekleyici çalışmalar yapılır.

Liselere Geçiş Sistemi

Ergen ile İletişim

Anne Baba Tutumları

Sınava Az Kala

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Çamlıca Okullarında eğitim – öğretim yılı başında öğretmenlerimize yönelik çeşitli eğitimci ve akademisyenlerinde katılımı ile hizmet içi eğitimler yapılır. Ayrıca Çamlıca Okullarında Rehberlik Servisimiz önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenlerimizle işbirliği halinde çalışmalar yürütür ve öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri hakkında bilgiler verilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz tarafından çerçeve programı doğrultusunda düzey programları hazırlanır, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerimize verilir. Buna ek olarak sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizle ortaklaşa yürütülür.

Etütler

Çamlıca Okullarında öğrencilerimizin akademik performanslarını ölçebilmek, eksikliklerini tespit edip bu eksiklikleri giderebilmek adına sıklıkla deneme sınavları uygulanır. Yıl içerisinde yapılan deneme sınavlarının sonuçları Rehberlik Servisi tarafından incelenip, öğrencilerimizin konu eksiklikleri tespit edilir ve bu doğrultuda hem küçük grupla etütler hem de sınıf etütleri planlanır ve takibi yapılır.