Lise Rehberlik Servisi

ÇAMLICA OKULLARI FEN VE ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, çağdaş eğitim sistemi içerisinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürür. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yüksek öğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür.

Eğitim öğretim hayatlarına yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz Öğrencilerimize:

Kendini tanıma ve ifade etme,

Duygularını tanımlama,

Davranışsal, duygusal ve bilişsel takip,

Öz disiplin ve öz güven geliştirme,

Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları,

Psikososyal müdahale çalışmaları,

Problem çözme becerileri,

Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma,

Hedef koyma ve motivasyon,

Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi,

Öğrenme stillerini keşfetme ve uyum becerilerine yardımcı olma konularında gerekli destek ve takip sürecini yürütür.

İlkelerimiz;

Gizlilik,

İşbirliği,

Süreklilik,

Güven,

Gönüllülük,

Kişi haklarına saygı,

Bireysel farklılıklara saygı.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız;

  • Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar
  • Velilerimize Yönelik Çalışmalar
  • Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar

Şeklinde üç temel başlık altında yürütülür.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

 Bireysel rehberlik çalışmalarımızda; öğrencimizin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.

Bireysel danışmaya gelen öğrencilerimizle;

·       Karar verme becerileri

·       Ailevi sorunlar

·       Ergenlik ve duygusal sorunlar

·       Özsaygı, kendine güven

·       Arkadaşlık ilişkileri

·       Kişilik sorunları vb. konularda görüşmeler yapılır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Mesleki Rehberlik çalışmalarında; öğrencilerimize çeşitli meslekleri tanımaları, kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmeleri sağlamayı amaçlar. Mesleki Rehberlik anlamında;

  • Yönlendirme testleri
  •  Meslek tanıtım, kariyer günleri
  •  Üniversite tanıtım gezileri
  •  Üniversite hazırlık bültenleri
  •  Sınıf içi meslek oyunlar etkinlikleri yapılır.

 

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Erken Kariyer

Öğrencilerimizin meslek seçimlerini yaparken farkındalığı yüksek ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla uygulanan yönlendirme çalışmalarımızı destekleyici bir projedir.

Öğrencilerimiz gelecekte seçmeyi düşündükleri ya da ilgi duydukları meslekleri doğrudan iş ortamlarında ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler izleyerek kariyer planlamalarını yapma fırsatına sahip olurlar. Öğrencilerimiz için hayatlarının en önemli seçimi olan meslek seçiminde ön deneyim kazanmalarını, meslekleri tüm boyutlarıyla tanıyıp içselleştirebilmelerini, üniversiteye giden yolda daha bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlayarak motivasyonlarının artması hedeflenmiştir.

 

Kariyer Gelişim Çalışmaları

Öğrencilerimizin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Kariyer Günleri

Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi

Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları

 

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav sisteminin tanıtımı,

Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi,

Motivasyon toplantıları,

Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi,

Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması,

Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları,

Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması

 

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Öğrencilerimizle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Çeşitli Seminer Çalışmalarımız;

-Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) İle İlgili Bilgilendirme

- Test Çözme Teknikler

- Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

- Meslek Seçimi

- Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri

- Zaman Yönetimi

- Aile İçi İletişim

- Çocuğumuzu anlayabilmek

- Anne ve Baba İle Sağlıklı İletişim Kurma

- Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme

- Sorumluluklarımızın Farkına Varma

 

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz, en önemli paydaşlarımız olarak yer alır.  Bu anlamda okul-öğrenci-aile üçgeninde güçlü bir iletişim ve işbirliği önemsenir ve başarılı bir eğitimin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilir.

 

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda veya herhangi bir konuda ihtiyaç duyulduğunda karşılıklı işbirliği çerçevesinde veli görüşmeleri yapılır.

 

Rehberlik Atölyesi-Veli Buluşmaları

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda sene içinde çeşitli seminerler düzenlenir. (Anne-Baba Tutumları, Hedef, Motivasyon, Kaygı vb.)

 

Veli Bülteni

Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek, okulumuzda  yapılan çalışmalardan, eğitim konusunda yeni yaklaşımlarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.

 

Veli Konferansları

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından, velilerimizin kendileri ve çocukları ile ilgili bakış açılarını genişletmek ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla,  uzman konuşmacılar okulumuza davet edilerek çeşitli konularda veli konferansları düzenlenir.

 

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz tarafından çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerimize verilmektedir. Sınıflarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizle ortaklaşa yürütülmektedir.

Çamlıca Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından öğretmenlerimize yönelik;

Sınıf öğretmenleri genel çalışma programlarının hazırlanması, sınıf öğretmenleri dosyasının düzenlenmesi,

 Rehberlik Okul Yürütme Komisyonunca rehberlik çalışmaları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin çalışma programının incelenmesi,

Öğretmenlerle Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin işbirliğinin sağlanması,

Gerekli olduğu zaman sınıf öğretmenleri toplantıları düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.