Stratejik Planımız

Sen bir dünyasın;
Sen değişirsen, dünya değişecek...
 
Çamlıca Okulları olarak amacımız, eğitimde iyi örnekler oluşturmak, kalite ve verimliliği artırmak, kurumsal hedeflere ulaşabilmek, hızla ilerleyen teknolojiyi yakından izlemek, teknolojik yaklaşımları uygulamak ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda okullarımızda stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hazırladığımız stratejik planla çalışmalarımızın mükemmelleştirilmesi, değişikliklerin bir plan çerçevesinde ve ölçüm sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin bir parçası haline getirilmesi, çalışanlarımızın değişim ve gelişim kavramlarını içselleştirmeleri sağlanmaktadır.
 
Okullarımızdaki stratejik planlama süreci, kurumumuzun vizyonu, misyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Stratejik Plan, kurumumuzun tüm kademelerinde görev yapan çalışanların katılımlarını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil etmektedir.
 
Çamlıca Okulları olarak, kendini mesleğine adamış, öğrencilerini ve öğretmeyi seven eğitimcilerimizle, eğitimi sevgiyle bütünleştiriyor, ”sürekli öğrenen bir kurum olma” ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz mesleki gelişim programlarımızı, yaz döneminde yaptığımız zümre çalışmalarımızı, proje ve etkinliklerle ilgili hazırlıklarımızı çok önemsiyoruz. Bünyemizdeki şimdilik 9 okulun eğitim-öğretim ortamlarında yaptığımız iyileştirmeler ve sahip olduğumuz teknolojik donanımla, eğitim öğretim süreçlerimizin niteliğini daha da artırarak daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyoruz.
 
Okullarımızın tüm kademe, merkez ve birimlerinde 1970'li yıllardan başlayan özel okul anlayışımızla, yılların bilgi ve deneyimiyle uygulamaya başladığımız stratejik plan ile ilgili çalışmalar süreçte yapılan toplantılarla izlenmektedir. Bu toplantılar ile hazırladığımız stratejik planın gerçekleştirilme düzeyi sorgulanmakta, gerekli düzeltme ve güncellemeler yapılarak çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Hedefimiz; alt yapımız, donanımımız ve köklü kurum kültürümüzle, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, etkin öğretim programlarımız, akademik, sosyal, kültürel ve sportif proje ve etkinliklerimizle, ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkacak bireyler yetiştirmektir.
 
Sayın Velilerim, Kıymetli Çalışanlarım, Değerli Mezunlarım ve Sevgili Öğrencilerim,
 
Bir toplumun fertlerinin aldığı eğitimin niteliği, o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. Biz de bu düşünceyle yola çıktık.
 
Çamlıca Okulları olarak en büyük hedefimiz, kültürel mirasımıza sahip çıkan, akılcı, üretken, sorgulayan, çevresine duyarlı, küresel düşünen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir. Bunu da başarıyoruz ki, ulaştığımız noktada bunun en büyük göstergesidir.
 
Eğitimde fark yaratıyoruz çünkü, alanında uzman, değişime ve gelişime açık eğitim kadromuz ile teknolojinin en son olanaklarına sahip yeni ve modern okul binalarımızda uyguladığımız çağdaş öğretim programlarımız, yürüttüğümüz özgün projelerimizle iddialı ve köklü bir kurumuz.
 
Okulöncesinden Liseye kadar tüm kademelerimizde eğitim hedeflerimizi büyüterek devam edeceğiz. Biz öğrencileri, velileri, mezunları, öğretmenleri ve yöneticileri ile birbirine bağlı, her geçen gün daha da büyüyen güçlü bir kurumuz.