Müzik Atölyesi

MÜZİK (Ritim-Perküsyon) ATÖLYESİ

Çamlıca’da Ritim Atölyesi / Perküsyon Atölyesi derslerimizde öğrencilerimizin çeşitli perküsyon / ritim enstrümanlarını tanımaları ve çeşitli ritim kalıplarını öğrenmeleri temel eğitim olarak ele alınır. Çocukların ritmik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri açısından ritmi algılamayı ve dinlemeyi öğrenmeleri amaç edinilir.
Çocuklar için Ritim Atölyesi / Perküsyon Atölyesi derslerimiz aynı zamanda çocuklarda beyin fonksiyonlarının gelişimi açısından da önemlidir.
Bu çalışmalar sonucunda çocuğun zamanlama duygusu gelişmekte, duyulan müziğin ve ritmin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, çocuğun konsantrasyon süresinin artması, hafızasının gelişmesi, dinlemeyi ve duymayı öğrenmesi ... gibi çocuk üzerinde çok önemli gelişimler gözlemlenmektedir.

Ritim atölyesinde; Ritim dersinin amacı, içimizde doğal olarak bulunan bu duygunun önce farkına varmak, daha sonra da bunu geliştirip kontrol edilebilir hale getirmek ve hayatımızın diğer alanlarına taşıyabilmektir.
Davul ise Ritimin daha spesifik olarak ele alınmış halidir. Şöyle ki davul çalabilmek için beyni önce 4 ‘e bölmek (eller ve ayaklar ) daha sonra da onları 4 ayrı kişiymiş gibi kontrol edebilmek gerekir. Bu gerçekten disiplinli ve uzun çalışmalar gerektiren bir süreçtir.
Ritim duygusunu geliştirebilen insanların olaylar karşısında daha analitik düşünebilen, problemlerin üstesinden daha çabuk gelebilen ve hayatta daha başarılı insanlar oldukları kanıtlanmıştır.

Ayrıca çeşitli oyunlar ve görseller destekli nota sürelerini kavrayabilmek çocuklarımızın hem eğlenip öğrenebilmeleri amaçlanmaktadır .işte bu devrede de araya Orff eğitimi girmektedir .

Orff eğitimi; Orff öğrenme yöntemini geliştiren Carl Orff (1895- 1982) adlı Alman bestecisi ve müzik eğitimcisidir.Müzik eğitimine yeni boyutlar getiren Orff; ritime, hareket ve emprovizasyona içgüdüsel yaklaşım yöntemleri getirmiştir. Orff’a göre; müzik, dans, jimnastik birbiriyle iç içedir. Derslerinde dans eden öğrencilerine davulla eşlik etmiştir. Günther Jimnastik, Dans ve Müzik okulunun en önemli özelliği doğaçlamaya yer veriyor olması, başlangıçta ise vurmalı çalgıların kullanılmasıdır.
Çocukların, bireylerin; hareket oyunları, şarkı söyleme, vurmalı çalgılar, drama ile müziksel yetenekleri geliştirilebilmektedir. Orff öğretisinin özelliği, bireyin özgürce hareket etmesini, doğaçlama yapmasını, kendini müzikle ifade etmesine olanak sağlamasıdır.
Her çocuk kendine ait ritim yaratır bununla kendini ifade eder sonra ses öğesi gelir. Ses en doğal çalgı aracıdır. Sesiyle taklitler yapar, oyunlar oynar. Özellikle çocuklar içinde yaşadıkları düşsel dünyayı oyunlarla dışa vururlar. Bu da müziksel anlatımın müzik eğitiminde oyunla birlikte kullanılmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. Orff öğretisinde dil öğesi, ritmik heceleri tekrar etmede, ritmik eşlikle söylenen kelimeleri bireyin aynen tekrar etmesinde önemlidir.
Çocuklarımızın hem eğlenip hem yaratıcılıklarını geliştirerek harika bir bütün sağlayacak, hem de stres atarak kendine güvenen bir birey olmalarını sağlanmaya katkıda bulunacağız .