1.Yabancı Dil İngilizce

 
HEDEFLERİMİZ
 
Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaktan öte “İngilizce düşünüp İngilizce konuşan”,  okuduğunu ve konuştuğunu Türkçeden çevirmeden doğru ve akıcı bir şekilde anlayan ve ifade eden ve dinlediğini yorumlayan,
 
İngilizce derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra, İngiliz ve dünya edebiyatının kabul görmüş edebi değeri olan başlıca eserlerini, orijinal dilde okuyabilen,
 
Global dünyada kabul gören bir dil olan İngilizcenin öğrenilmesi ile farklı kültürlerin, toplumların, alışkanlıkların sentezlenmesi ile farkındalık yaratabilen,
 
Olaylara yüzeysel yaklaşmak yerine, neden-sonuç ilişkisine göre sorgulayabilen,
 
Hazır bilgiyi ezberletmek yerine bilgiye kendisi ulaşabilen,
 
Özgüveni gelişmiş, öğrendiğini korkusuzca uygulamaya istekli ve hevesli olan,
 
Gramer kurallarına uygun standart düz yazı yazmak yerine, farklı yazım tekniklerini uygulatarak, günlük hayatın her aşamasında gerekli olan belgeleri yazabilmeyi, fikrini savunabilmeyi ve ikna edebilmeyi başarabilen,
 
Sadece yurt içindeki gündemi değil, global dünyadaki gündemi takip edebilen ve çeşitli konularda farklı bakış açılarıyla fikirler üretebilen bireyler yetiştirmektir. 
 
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 
University of Cambridge Esol Exams
Öğrencilerimiz, British Side, British Council ve ETS işbirliği ile düzenlenen ve belirli aşamalardan sonra ulaşılan seviyenin uluslararası boyuta kabul gördüğü, aşağıda belirtilen sınavlara hazırlanarak başvurabilecekler;

KET, PET, FCE, IELTS ve TOEFL

 

ETKİNLİKLER VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR

MUN (Model United Nations)

Uluslararası bilinçli bireyler olarak öğrencilerimiz düzenli olarak Model Birleşmiş Milletler Kulübü (Model United Nations, MUN) konferanslarına katılmaktadır. MUN konferansları, lise öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler' deki güncel konuları tartışacağı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini üstlendiği, akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimi ve paylaşımı sağladığı bir platformdur.  Dünya ya farklı bakış açılarından bakmayı öğrenecek olan öğrencilerimiz dört gün süren bu konferanslarda önceden atanmış oldukları ülkeleri temsil ederler.

 

BOOK BISTRO

Öğrenciler, farklı türlerdeki kitapların sergilendiği bir kafe ve kitap evi ortamında, çeşitli eserleri inceleyerek bunlar hakkında tartışır. Seçilen kitap okunur ve sonrasında her öğrenci kendi okuduğu kitap hakkında içerikli bir sunum hazırlar.

 

LITERATURE CIRCLE

Öğrencilerimize kitap okuma sevgisini aşılamak için yapılan bir etkinlik olacaktır. Gruplar halinde 3 farklı kitap seçilir, her bir grup kendi kitabını okuma bölümlerine ayırır, grup üyelerine görev kartları verilir ve buluşma gününe kadar okunması gereken sayfalar görevler göz önünde bulundurularak okunur. Okuma kulübü buluşmasında gruplar kendi aralarında okunan sayfaları görevlerini ve bulgularını paylaşarak tartışır. Bu çalışma sayesinde öğrenciler okuma alışkanlıklarını geliştirirken okuduklarını sorgulamayı, araştırmayı, derine inmeyi ve hayat ile bağlantı kurmayı öğrenirler.

 

QUİZ SHOW

Amacı kültür, spor, bilim ve dilin insanların  yaşamlarına olan etkilerini göstermek ve önemli olaylara ilgi çekip  öğrencilerimizin farkındalığını artırmak olan Quiz Show’u geleneksel olarak her  yıl  gerçekleştireceğiz.

 

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak üç dilde gerçekleştireceğimiz şiir dinletimizin teması her yıl değişiklik gösterir. Şiir okuma becerisini sahne atmosferiyle birleştirmek, öğrencinin kültürel ve estetik duyarlılığını geliştirmek, işitsel ve görsel anlamda dinleyicilere hoş vakit geçirtmek etkinliğimizin amacını oluşturur. Şiir ve Müzik dinletisini de geleneksel olarak her  yıl  gerçekleştireceğiz.

 

KÜLTÜR VE ÜNİVERSİTE GEZİSİ

Her eğitim öğretim yılında Yurtdışına tarih ve kültür gezisi düzenleyerek öğrencilerimizin çeşitli  tiyatro, opera, müze, park, saray ve tarihi yapıları görmelerini sağlayıp onların  kültür düzeylerini artırmayı hedefleriz. Bununla birlikte gidilen bölgedeki üniversiteler de gezilerek ilgisi olan öğrencilerimizin bilgi alması sağlanacaktır.