Yabancı Dil Proje Okuluyuz

Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaktan öte “İngilizce düşünüp İngilizce konuşan”,  okuduğunu ve konuştuğunu Türkçeden çevirmeden doğru ve akıcı bir şekilde anlayan ve ifade eden ve dinlediğini yorumlayan,

İngilizce derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra, İngiliz ve dünya edebiyatının kabul görmüş edebi değeri olan başlıca eserlerini, orijinal dilde okuyabilen,

Global dünyada kabul gören bir dil olan İngilizcenin öğrenilmesi ile farklı kültürlerin, toplumların, alışkanlıkların sentezlenmesi ile farkındalık yaratabilen,