Ödev / Etüt Çalışmaları

Ev çalışmaları...
 
ÇAMLICA Okulları'nda öğrencilere pekiştirici içerikte ev çalışmaları verilir. Pekiştirme alıştırmalarının okulda yapılması; evde ise, öğrencilerin okuma, araştırma, derslerle ilgili üretkenliklerini öne çıkarma çalışmaları yapmaları öngörülür.
 
Ödev Yaklaşımı... Çamlıca Okulları'nda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak ödev verilir.
 
Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır.
 
Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir.
 
Ödevlerin özgün ve ilgi çekici olmasına dikkat edilir.
 
Öğrencilerimizin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir.
 
Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir.
 
Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okulumuz rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencimizin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, velimizin kontrolü ve işbirliği istenir.
 
 
Kendi kendine çalışmayı öğrenmek...
 
ÇAMLICA Okulları'nda öğrencilerin;
 
Derslerine hazırlanmalarını, tekrar çalışmalarını/ödevlerini yapmalarını sağlamak, 
 
Bağımsız olarak kendi kendilerine çalışma alışkanlıklarını geliştirmek, 
 
Düzenli ve sürekli çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etüt yapılır. 
 
Okul yöneticileri ve öğretmenler, etüt süresince öğrencilerin kendi kendilerine çalışmalarını sağlarlar. 
 
Etütlerde yoklama yapılır. Okul yönetimince, etüde gelmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir.